Zarząd

  • Prezes – Jarosław Grzyb
  • Wiceprezes – Piotr Błaszkiewicz
  • Sekretarz – Magdalena Śnieżek