O nas

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Hematologii i Przeszczepiania Szpiku Kostnego

Logo Stowarzyszenia

Stowarzyszenie funkcjonuje przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie, przy Klinice Hematologii. Organizacja istnieje od 9 lutego 2011 roku. Od 2021 mamy status organizacji pożytku publicznego.

Celem stowarzyszenia jest ochrona i promocja zdrowia osób z chorobami nowotworowymi krwi, podnoszenie poziomu lecznictwa w dziedzinie hematologii, zabezpieczenie potrzeb materialnych niezbędnych do świadczenia pomocy chorym wymagającym leczenia hematologicznego poprzez:

1. Wspieranie wszelkich działań mających na celu podniesienie poziomu lecznictwa w zakresie chorób hematologicznych,
2. Wprowadzanie nowych sposobów leczenia,
3. Pomoc materialna dla pacjentów,
4. Wspieranie rozwoju fachowego i naukowego lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałego personelu medycznego kliniki hematologii,
5. Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej i sposobów leczenia (zjazdy, szkolenia, konferencje, koncerty, imprezy otwarte/plenerowe),
6. Organizowanie akcji mających na celu uzyskanie dodatkowych środków finansowych na zakup sprzętu medycznego oraz innego sprzętu mającego zastosowanie w szeroko pojętej hematologii,
7. Występowanie do organów władz i administracji państwowej z wnioskami w sprawach dotyczących celów stowarzyszenia,
8. Współpracę z innymi stowarzyszeniami oraz instytucjami o podobnym profilu działania,
9. Inicjowanie innych form działania mających na celu realizację założeń statutowych,
10. Budowanie potencjału i wzrost kwalifikacji pracowników służby zdrowia z równoczesną realizacją działań na rzecz społeczności w zakresie zdrowia publicznego oraz edukacji medycznej.

Dane stowarzyszenia:

  • KRS: 0000378065
  • NIP: 8132842705
  • REGON: 690543772
  • Nr konta: 30 1240 2614 1111 0010 7021 7732

Możesz nam przekazać swój 1 % !